<![CDATA[常年回收甘肃兰州新老茅台.五粮液.剑南春等及地方酒。]]> http://www.dh1515.cn/?m=home&a=show&id=15 回收甘肃区域

茅台.五粮液.剑南春.郎酒.泸州老窖.西凤酒.习酒等。

甘肃地方名酒。

上门看货加微信发图

服务电话:182-1515-0505.

]]>
zh-CN